Vic Obdam tekent voor circulair slopen

Vic Obdam tekent circulaire deal

Als trotse deelnemer aan de onlangs ondertekende Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord, staan we bij Vic Obdam op een spannend kruispunt in de evolutie van circulair bouwen. Samen met 36 andere partijen en onder leiding van de provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland, zetten we ons in om circulariteit in de bouwsector naar een hoger niveau te tillen.

Wat houdt dit concreet in? Eenvoudig gezegd, draait alles om het principe van circulair slopen; een methode waarbij we gebouwen zo demonteren dat de vrijkomende materialen herbruikbaar zijn in andere bouwprojecten. Dit is niet zomaar een techniek; het is een revolutie in hoe we denken over bouwen en slopen.

Onze betrokkenheid bij deze deal is een natuurlijke stap gezien onze voortdurende inspanningen om duurzaamheid en hergebruik in onze projecten te integreren. Het unieke van deze deal ligt in de samenwerking. We werken samen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, sloopbedrijven en andere bouwbedrijven om in 2024 minstens 50% van alle sloopprojecten circulair uit te voeren en binnen twee jaar volledig circulair te slopen.

Wat betekent deze deal voor ons?

Ten eerste, een verschuiving naar circulair slopen betekent een directe verbetering van het aanbod van donorstaal. We weten dat werken met donorstaal mogelijk is, maar de manier van demonteren en het aanbod is van cruciaal belang. Door meer circulair te slopen, zal er meer bruikbaar staal vrijkomen uit sloopprojecten.

Daarnaast opent deze deal deuren naar innovatie. Het stimuleert ons om nieuwe manieren te vinden om materialen te oogsten, te sorteren en te hergebruiken. Dit is niet alleen goed voor het milieu; het is ook economisch zinvol. Het verlagen van onze afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen kan op lange termijn kosten besparen.

Een ander belangrijk onderdeel van deze deal is de focus op kennisdeling en samenwerking. Deze samenwerking biedt ons waardevolle inzichten en praktijkervaringen die we kunnen toepassen in onze eigen projecten.

Kortom, onze betrokkenheid bij de Circulaire Deal is meer dan alleen een handtekening. Het is een belofte aan onszelf, onze partners, en onze omgeving om te blijven innoveren en voorop te lopen in duurzame bouwpraktijken. Voor meer informatie over de circulaire deal en de betrokken partijen: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2024/Januari_2024/37_partijen_ondertekenen_deal_over_circulair_slopen_van_gebouwen