Circulaire Staalbouw

Het is duidelijk dat we grondstoffen niet kunnen blijven uitputten. Ook wij hebben daarin een maatschappelijke taak en we pakken we die met beide handen aan!

Vic bouwt circulair

Stalen bouwelementen kunnen na demontage opnieuw gebruik worden. Gebruikt staal behoudt zijn eigenschappen en blijft daardoor net zo sterk en betrouwbaar als een nieuw exemplaar. Veel panden die gesloopt worden zijn bouwkundig nog in goede staat. Door de draagconstructies te ontmantelen krijgen deze profielen een tweede kans om te fungeren als ‘nieuwe’ funderingen, bouwconstructies, infrawerken of tijdelijke ondersteuningen. Bij Vic Obdam letten we nauwgezet op de kwaliteit en techniek rondom donorstaal. 

 

 

Artboard Created with Sketch.

Vic denkt verder

Bij circulair bouwen wordt bestaande bouw afgebroken en het staal uit dat project hergebruikt voor een nieuw project. Dit is duurzaam en dus beter voor het milieu. Circulair bouwen betekent economisch voor minder werkuren en snellere ingebruikname. Dit zorgt sociaal voor minder overlast voor de omgeving en verkeer. Ook zorgt donorstaal voor gegarandeerde kwaliteit (geen bouwplaatsmonsters nodig). Daarom denken wij ook na over de staalconstructie van nieuwe projecten, hoe kun je die in de toekomst weer effectief ontmantelen om het daarna te hergebruiken. 

 

Vic denkt aan de voordelen

In een circulaire economie wordt een pand na de houdbaarheidsdatum niet gesloopt maar ontmantelt. Hierbij worden bruikbare materialen en grondstoffen hergebruikt in andere projecten. Dat betekent dat uit slooppanden waardevol materiaal te halen valt. Door te hergebruiken help je de natuur een beetje en hoewel sloop vroeger een kostenpost was, verdien je er tegenwoordig geld mee.

Een andere voordeel is het energiegebruik dat aanzienlijk daalt naarmate het staal vaker gerecycled wordt.

De energie die nodig is voor de staalproductie – de zogeheten embodied energy – is afhankelijk van de hoeveelheid ingezet schroot en de deelprocessen die per halffabrikaat (profiel, buis of plaat) zijn vereist.

Het energiegebruik van nieuw staal ligt tussen 7 en 21 MJ per kilogram. De benodigde embodied energy neemt af, naarmate het staal vaker gerecycled wordt. Na vier cycli is het energiegebruik al met 40% gedaald.