Duurzaamheid

VIC DENKT AAN HET GRONDSTOFFENAKKOORD

Het grondstoffenakkoord van de overheid markeert het startpunt om door middel van een samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan met duurzaam bouwen. De doelstelling is zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten omgaan. De ambitie van onze overheid is om in 2050 volledig circulair te zijn. Circulair bouwen past hierin. Bij Vic Obdam pakken we deze verantwoordelijkheid met beide handen aan, we bouwen voor nu en toekomstige generaties!

Artboard Created with Sketch.

VIC DENKT AAN HET MILIEU

Gebouwen met een staalconstructie bieden perspectief op aanzienlijke milieubesparingen in alle fasen van hun levensduur: vanaf de productie van de bouwdelen tot en met demontage of hergebruik. Staal wordt industrieel vervaardigd, onder geconditioneerde omstandigheden. Bouwafval is er niet of nauwelijks. Bijproducten zoals hoogovencement en -gas worden hergebruikt. Voortdurende innovaties in productietechnieken en -methoden zorgen voor blijvende afname van energiegebruik en emissies. Met de toenemende inzet van gebruikt staal (schroot) bij de productie van nieuw staal, ontstaat steeds minder behoefte aan de primaire grondstoffen ijzererts en kolen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld al meer dan 80% van al het balkstaal gemaakt uit schroot. De juiste kwaliteit en techniek blijft altijd centraal staan bij Vic Obdam.

Een stalen bouwdeel gaat lang mee. Voor het conserveren van staal zijn diverse, milieusparende systemen beschikbaar, van enkele verfsystemen tot duplexsystemen (zink met verflaag) en aluminiseren. De bescherming wordt aangebracht in de fabriek onder beheersbare omstandigheden. Staal ín gebouwen heeft doorgaans geen conserving nodig.