Hergebruik van constructiestaal mogelijk door NTA 8713

In juni 2023 is de NTA 8713:2023 gepubliceerd. Met deze Nationaal Technische Afspraak (NTA) wordt hergebruik van constructiestaal gemakkelijker gemaakt. Samen met verschillende branchegenoten zijn afspraken gemaakt om hergebruik van constructiestaal op grote schaal veilig te kunnen uitvoeren. Ook Vic Obdam heeft op basis van ervaringen met het project Biopartner 5 een bijdrage geleverd in de werkgroep.

De NTA is op logische wijze opgebouwd. Volgens de NTA ligt de basis van het hergebruiken van constructiestaal bij een goede inventarisatie aan het begin van een project. Met oude archiefinformatie en een uitgebreid locatieonderzoek kan een donorbouwwerk worden geïnventariseerd. Op basis van deze informatie moet een donorbouwwerkdossier worden opgesteld. In dit donorbouwwerkdossier wordt alle oorspronkelijke documentatie en alle nieuwe keuringen en beoordelingen opgenomen. De NTA schrijft ook voor hoe de keuringen van materiaaleigenschappen moeten worden uitgevoerd. Tot slot wordt er behandeld hoe het ontwerpen en fabriceren van hergebruikte staalconstructies volgens de normen moet worden uitgevoerd.

Enkele belangrijke onderwerpen van de NTA zijn:

  • Op basis van de oude toepassing zoals profielmaat, positie en belasting kunnen profielen worden opgedeeld in keuringseenheden van maximaal 20 ton. Voor iedere keuringseenheid moet een keuringsdocument opgesteld worden, wat dus voorkomt dat elk profiel gekeurd hoeft te worden.
  • Staal dat op vermoeiing belast is geweest, zoals bruggen, kranen, kraanbanen, machines of masten kunnen niet volgens de NTA worden beoordeeld.
  • Hergebruik van bevestigingsmiddelen wordt niet ondersteund door de NTA.
  • Een visuele keuring op verlies van doorsnede en beschadiging en reparatie is toegestaan voor de gevolgklassen CC1a en CC1b.
  • Bij vermoedens van toxische stoffen zoals lood of chroom-6 moet dit gemeld worden of een onderzoek gedaan worden naar de toxische stoffen.

Met deze NTA is te zien dat hoogwaardig hergebruik van constructiestaal mogelijk is! De volledige NTA is, mede mogelijk gemaakt door het Rijksvastgoedbedrijf, gratis te downloaden op de website van de NEN (https://www.nen.nl/nta-8713-2023-nl-307691)