Vic Obdam introduceert: Staal2030 en Staal2050

De afgelopen jaren heeft Vic Obdam in meerdere projecten mogen pionieren met hergebruik van staal. Wij weten dat het hergebruiken van staal een stuk beter is dan nieuw staal toe te passen, maar hoe meten we nu de exacte impact die wij maken? Hiervoor introduceren wij twee Environmental Product Declarations, onder de namen: Staal2030 en Staal2050.

Deze namen, en de referenties in de logo’s komen niet zomaar ergens vandaan. Wij zetten ons met deze producten volledig in voor de doelen van het Parijsakkoord: 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050! Wij weten dat het mogelijk is om staal her te gebruiken, maar zien ook dat gebruikte profielen nog niet altijd tijdig beschikbaar zijn. Vandaar dat wij hebben gekozen om de mate van hergebruik op te delen.

Voor Staal2030 passen wij dus nog 50% nieuw staal toe. Om de milieu impact van dit nieuw te produceren staal zo laag mogelijk te houden, rekenen wij met EAF-staal. EAF-staal wordt geproduceerd met een Electric Arc Furnace (EAF). Deze EAF wordt gevoed met hernieuwbare stroom en een hoog aandeel schrootmateriaal, met een halvering van de CO2-uitstoot als gevolg. Deze duurzamere vorm van staalproductie wordt door verschillende staalproducenten uit Europa gecertificeerd aangeboden.

Onze EPD’s hebben wij laten valideren in de Nationale Milieu Database (NMD). Om dit te laten doen hebben wij een uitgebreide LCA-studie uitgevoerd, onder begeleiding van stichting Building for Good. De EPD’s zijn te downloaden via de onderstaande links.

Staal2030

Download EPD: Staal2030 EPD – Vic Obdam Staalbouw

Nationale Milieu Database publicatie: https://milieudatabase.nl/nl/viewer/milieuverklaring/nmd_95456/

Staal2050

Download EPD Staal2050: Staal2050 EPD – Vic Obdam Staalbouw

Nationale Milieu Database publicatie: https://milieudatabase.nl/nl/viewer/milieuverklaring/nmd_95427/

Vic Obdam tekent circulaire deal

Als trotse deelnemer aan de onlangs ondertekende Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord, staan we bij Vic Obdam op een spannend kruispunt in de evolutie van circulair bouwen. Samen met 36 andere partijen en onder leiding van de provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland, zetten we ons in om circulariteit in de bouwsector naar een hoger niveau te tillen.

Wat houdt dit concreet in? Eenvoudig gezegd, draait alles om het principe van circulair slopen; een methode waarbij we gebouwen zo demonteren dat de vrijkomende materialen herbruikbaar zijn in andere bouwprojecten. Dit is niet zomaar een techniek; het is een revolutie in hoe we denken over bouwen en slopen.

Onze betrokkenheid bij deze deal is een natuurlijke stap gezien onze voortdurende inspanningen om duurzaamheid en hergebruik in onze projecten te integreren. Het unieke van deze deal ligt in de samenwerking. We werken samen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, sloopbedrijven en andere bouwbedrijven om in 2024 minstens 50% van alle sloopprojecten circulair uit te voeren en binnen twee jaar volledig circulair te slopen.

Wat betekent deze deal voor ons?

Ten eerste, een verschuiving naar circulair slopen betekent een directe verbetering van het aanbod van donorstaal. We weten dat werken met donorstaal mogelijk is, maar de manier van demonteren en het aanbod is van cruciaal belang. Door meer circulair te slopen, zal er meer bruikbaar staal vrijkomen uit sloopprojecten.

Daarnaast opent deze deal deuren naar innovatie. Het stimuleert ons om nieuwe manieren te vinden om materialen te oogsten, te sorteren en te hergebruiken. Dit is niet alleen goed voor het milieu; het is ook economisch zinvol. Het verlagen van onze afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen kan op lange termijn kosten besparen.

Een ander belangrijk onderdeel van deze deal is de focus op kennisdeling en samenwerking. Deze samenwerking biedt ons waardevolle inzichten en praktijkervaringen die we kunnen toepassen in onze eigen projecten.

Kortom, onze betrokkenheid bij de Circulaire Deal is meer dan alleen een handtekening. Het is een belofte aan onszelf, onze partners, en onze omgeving om te blijven innoveren en voorop te lopen in duurzame bouwpraktijken. Voor meer informatie over de circulaire deal en de betrokken partijen: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2024/Januari_2024/37_partijen_ondertekenen_deal_over_circulair_slopen_van_gebouwen

Ons project, Biopartner 5, is uitgeroepen tot het beste Europese staalbouwproject op de ECCS – European Convention for Constructional Steelwork!

Een van de opvallende kenmerken van Biopartner 5 is het gebruik van 165 ton hergebruikt constructiestaal, dat maar liefst 50 jaar dienst heeft gedaan als de basis van een nabijgelegen laboratoriumgebouw van de Universiteit Leiden. Dit is een uitstekend voorbeeld van het ‘Donorskelet-principe’, waarbij gebruikte bouwmaterialen op grote schaal opnieuw worden toegepast.

Dit succes is het resultaat van een buitengewone samenwerking met enkele partners: POPMA TER STEEGE ARCHITECTEN, IMd Raadgevende Ingenieurs, Adex Groep, De Vries en Verburg, STONE22 en het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden. Samen hebben we de lat hoog gelegd en hebben we de normen voor duurzaamheid en circulair bouwen naar een nieuw niveau getild.

Dit project laat zien dat circulair bouwen niet alleen de toekomst heeft, maar ook vooral mogelijk is! Hierdoor is een gedeelte van de werkwijze van dit project ook verweven in de nieuwe NTA:8713 ’Hergebruik van constructiestaal’.

In juni 2023 is de NTA 8713:2023 gepubliceerd. Met deze Nationaal Technische Afspraak (NTA) wordt hergebruik van constructiestaal gemakkelijker gemaakt. Samen met verschillende branchegenoten zijn afspraken gemaakt om hergebruik van constructiestaal op grote schaal veilig te kunnen uitvoeren. Ook Vic Obdam heeft op basis van ervaringen met het project Biopartner 5 een bijdrage geleverd in de werkgroep.

De NTA is op logische wijze opgebouwd. Volgens de NTA ligt de basis van het hergebruiken van constructiestaal bij een goede inventarisatie aan het begin van een project. Met oude archiefinformatie en een uitgebreid locatieonderzoek kan een donorbouwwerk worden geïnventariseerd. Op basis van deze informatie moet een donorbouwwerkdossier worden opgesteld. In dit donorbouwwerkdossier wordt alle oorspronkelijke documentatie en alle nieuwe keuringen en beoordelingen opgenomen. De NTA schrijft ook voor hoe de keuringen van materiaaleigenschappen moeten worden uitgevoerd. Tot slot wordt er behandeld hoe het ontwerpen en fabriceren van hergebruikte staalconstructies volgens de normen moet worden uitgevoerd.

Enkele belangrijke onderwerpen van de NTA zijn:

  • Op basis van de oude toepassing zoals profielmaat, positie en belasting kunnen profielen worden opgedeeld in keuringseenheden van maximaal 20 ton. Voor iedere keuringseenheid moet een keuringsdocument opgesteld worden, wat dus voorkomt dat elk profiel gekeurd hoeft te worden.
  • Staal dat op vermoeiing belast is geweest, zoals bruggen, kranen, kraanbanen, machines of masten kunnen niet volgens de NTA worden beoordeeld.
  • Hergebruik van bevestigingsmiddelen wordt niet ondersteund door de NTA.
  • Een visuele keuring op verlies van doorsnede en beschadiging en reparatie is toegestaan voor de gevolgklassen CC1a en CC1b.
  • Bij vermoedens van toxische stoffen zoals lood of chroom-6 moet dit gemeld worden of een onderzoek gedaan worden naar de toxische stoffen.

Met deze NTA is te zien dat hoogwaardig hergebruik van constructiestaal mogelijk is! De volledige NTA is, mede mogelijk gemaakt door het Rijksvastgoedbedrijf, gratis te downloaden op de website van de NEN (https://www.nen.nl/nta-8713-2023-nl-307691)

Vic Obdam is sinds kort koploper van het Bouwakkoord Staal. Samen met andere branchegenoten zullen wij ons sterk maken voor een duurzamere staalbouw sector. Met onze uitgebreide ervaringen op het hergebruik van staalconstructies hopen wij veel van onze kennis over te kunnen dragen aan andere partijen.

De studentenSTAALprijs wordt ieder jaar georganiseerd door de vereniging Bouwen met Staal en is bedoeld voor studenten bouwkunde en civiele techniek aan de Hogescholen, Technische Universiteiten, Academies van Bouwkunst en de opleidingen Staalconstructeur en Constructief ontwerper van Bouwen met Staal. De (afstudeer)prijs waardeert het werk van studenten die tijdens hun afstuderen de mogelijkheden van staal in civiele en bouwkundige constructies hebben onderzocht en/of optimaal hebben benut.

In de categorie Bachelor sleepte de bij Vic Obdam werkzame Nick Borst de eerste prijs in de wacht met het project: Uitbreiding kantoor Zuidzicht Royal Flora Holland.

Meer lezen over zijn inzending en het oordeel van de Jury? Klik op het logo hieronder!

Als je aan staalbouwers denkt, denk je niet direct aan onderwijs. Toch leent Vic Obdam zich bij uitstek voor een leuke en leerzame stage, afstudeeropdrachten of BBL-trajecten (werk-leerbaan). Als hecht familiebedrijf draagt Vic Obdam graag zijn steentje bij aan de studie en ontwikkeling van technisch talent. Per jaar bieden wij aan ongeveer 10 studenten, van onder andere Tetrix en het Horizon College (niveau 2-4), een leer-werk plek. Zij werken samen met onze collega’s in de werkplaats, of in de montage, als werkvoorbereider, metaalbewerker, monteurs of lasser. Een mooie kans om kennis en ervaring op te doen van onze eigen vaklieden, bij mooie projecten.

“Goede vakmensen zijn schaars. Daarom investeren we graag in nieuwe generaties. Je kunt het werk-leertraject binnen Vic Obdam zien als onze ‘jeugdopleiding’.”

 

Werken en leren bij Vic Obdam
Een BBL-traject bij Vic Obdam houdt in dat onze studenten fulltime beschikbaar zijn, en afhankelijk van de onderwijsinstelling 1 à 2 dagen per week naar school gaan. Werken is niet het enige wat bij Vic Obdam telt: ‘Onder begeleiding van onze huiswerk- en praktijkbegeleiders proberen we samen met scholen zoveel mogelijk de individuele ontwikkeling van onze studenten in het oog te houden.’ aldus praktijkbegeleider Bert de Waal. ‘Zij krijgen deze huiswerkbegeleiding daarom ook gewoon onder werktijd.’

‘Naast een salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, betaalt Vic Obdam ook het schoolgeld en benodigde boeken voor de opleiding.’ aldus Arthur van Orden. ‘Uiteraard hopen we dat een aantal studenten na het afronden van hun opleiding blijft hangen. Zij kennen immers dan de weg en wij weten wat we aan deze collega’s hebben. Hiermee investeren we in vakmensen en de toekomst.’

Investeren in jonge mensen: Productieleider Paul Hoedjes
Paul is een mooi voorbeeld van een succesvol werk-leertraject. In 2006 startte hij bij Vic Obdam als stagiair en later als vakantiekracht, daarop volgde in 2007 het werk-leertraject. Ondertussen heeft Paul heel wat projecten gedraaid en mooie ervaring opgedaan. Inmiddels (12 jaar later) is Paul een onmisbare productieleider in ons bedrijf.
“Niet alleen de uitjes en activiteiten zijn heel tof, maar ook dat we er met z’n allen de schouders onder zetten om elk project tot een goed einde te brengen, dat vind ik fantastisch.”

Eens in de twee jaar wordt de Nationale Staalprijs georganiseerd. Deelnemen is mogelijk met projecten – nieuwbouw, verbouw of renovatie – die geheel of gedeeltelijk in staal zijn uitgevoerd.

Ons project “Voormalig V&D-complex” is één van de drie genomineerden uit 39 inzendingen in de categorie utiliteitsbouw! Weten wat er zo bijzonder is aan dit project?

Bekijk dan nu onze inzending! 

 

Construsoft organiseert jaarlijks de Nederlandse ronde van de Tekla BIM Awards, een prestigieuze competitie waarbij gezocht wordt naar de mooiste en meest indrukwekkende projecten waarbij met Tekla gewerkt is. Bij Vic Obdam worden alle projecten in Tekla getekend. Uit de projecten waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben zijn er een aantal die ons om verschillende redenen bij zullen blijven. Voor sommige van deze projecten was uitzonderlijke input van de constructeurs afdeling nodig, andere zijn weer spectaculair vanwege de omvang of het uiterlijk. Uit deze uitzonderlijke projecten hebben we er zes uitgekozen om in te sturen voor de BIM Awards. Vanaf heden zijn deze projecten te bekijken op de wedstrijdpagina. De winnaar wordt bepaald door publieksstemmen. Dus mocht u onze mening delen en vinden dat een of meerdere van onderstaande projecten een prijs waard is; Stem en deel!

Bekijk onze inzendingen hier:

Vic Obdam staalbouw breidt uit door overname van Prince Cladding Benelux te Zoeterwoude. De overname van Prince Cladding Benelux past in de strategie van Vic Obdam staalbouw om te excelleren in het maken van staalconstructies en hierin nog meer een totaaloplossing te bieden. “Prince Cladding is al meer dan 40 jaar een autoriteit op gebied van geveltechniek.” aldus Gino Obdam, directeur bij Vic Obdam. “Met deze overname breiden we ons aanbod uit met kennis, ervaring en een vooruitstrevende blik op complexe renovatieprojecten, een uitstekende match dus.”

Ambitieus staalconstructiewerk
Het familiebedrijf Vic Obdam onderscheidt zich al ruim 35 jaar in het ontwerpen, produceren en monteren van staalconstructiewerk. Verbouwen en renoveren is delicaat werk, maar met een technisch vooruitstrevende productieomgeving en duurzame bedrijfsvoering ontzorgt en onderscheid Vic Obdam zich bij elk bouw- of renovatieproject. “Met de overname van Prince Cladding brengen we kennis en ervaring bij elkaar. Voor opdrachtgevers betekent dit dat we ze nog beter van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld doordat disciplines bij elkaar komen en we projecten nog efficiënter kunnen oppakken.”

De totale gevelbouwer
Prince Cladding Benelux ontwerpt, assembleert, bouwt en onderhoudt geïntegreerde systemen voor gevelbekleding, beglazing, ventilatie en dakbedekking. Door de krachten te bundelen kan Vic Obdam een nog completer pakket aan diensten aanbieden. “Voor de toekomst voorzien we twee gezonde organisaties die elkaar binnen projecten versterken.” aldus Gino Obdam. Het van oorsprong Nederlands familiebedrijf gaat vanaf nu haar activiteiten voortzetten onder de naam Prince Cladding Obdam BV maar blijft gevestigd in Zoeterwoude. De algehele bedrijfsvoering zal door directeur Gino Obdam gefaciliteerd worden vanuit het zusterbedrijf in Obdam.

“Wij zijn als Vic Obdam erg blij met de overname van Prince Cladding en heten al onze nieuwe collega’s van harte welkom! Laten we er met gezamenlijke energie zowel bij de start maar zeker ook in de komende jaren een stabiele organisatie van maken.”

Het pand van Prince Cladding Obdam BV met nieuw logo.